CSG Internatiol firmasının Amerika’da OTT/PayTV kullanımı ile ilgili yaptığı bir araştırma son zamanlarda sıkça dile getirilen OTT PayTV’nin hakimiyetine son verecek söylemlerini irdeliyor. Yapılan araştırmaya göre;

  • Müşteri gözünde OTT ile PayTV aynı amaca hizmet ediyor. Pay TV’den içerik satın almayı planlayanların oranı %70 iken, Netflix gibi OTT firmalarından içerik satın almayı planlayarın oranı %71. Yani algı her iki taraf için de aynı. Ayrıca müşterilerin 2/3’ü Pay TV’nin market lideri olduğunu düşünüyor.
  • Yaklaşık %71’i, alınan içeriklerin ücretinin Pay TV faturasına yansıtılmasını istiyor. Bu önemli verinin açıkca gösterdiği şey, Pay TV firmalarının VOD servislerinden yapılacak içerik alımları aylık bazda aynı fatura ile geldiğinde kullanıcıya büyük rahatlık sağlayacak ki bu da Pay TV’nin hali hazırda böyle bir altyapısı olduğunu düşünürsek OTT servisine göre bir adım önde olduğu gösteriyor.
  • Öne çıkan bir diğer konu ise satın alınan içeriğin bir çok cihazda seyretmeye uygun olması ve bunun altyapısının hazırlanması. Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz Ultraviolet veya buna benzer sistemler ile herhangi bir cihazdan satın alınan içeriğin ev içerisindeki diğer cihazlarda da kullanımı gereksinimi artık kullanıcı tarafından aranan bir özellik.

Yapılan araştırmada içerik fiyatlandırması kullanıcının satın alma kararını etkileyen en önemli madde olarak görünüyor. Katılımcıların %35’i bu yönde fikir belirtmiş. Fakat fiyat hassasiyeti yaşa göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin 18-24 yaş arasında fiyat önceliği %40 iken, 45-54 yaş arasında bu oran %31’e geriliyor. Ödenen miktarda ise 18-24 yaş arası $30-$50 arasında ödeme yapıyor. 25-34 yaş grubunun %31’i ise en fazla ödemeyi yapan, $50-$100 arası. Bu oran 45 yaş üstünde %13’e iniyor. 55 yaş üstünde ise %33lük bir dilim yanlızca $15 ve altında bir ödeme yapıyor.

Kullanıcılar için ikinci öncelikli konu ise kullanım kolaylığı. Katılımcıların %21’i için satın almada bu konu önemli. Özellikle 45 yaş ve üstünde bu oran %48 ile çok yukarılara çıkıyor.

Multiscreen kullanımının giderek arttığı bir ortamda alınan içeriğin bir çok cihazda seyredilmesi artık zorunluluk. Mevcut durumda PC üzerinden dijital içerik seyreden kitle oranı %79 iken bu oran tablette %39 ve Connected TV’de %36’ya kadar geriliyor. Özellikle 25-34 yaş arasında birden fazla cihaz kullanımı oldukça yaygın, fakat 35 yaş sonrasında ise bu oran dramatik bir şekilde düşüyor. Multiscreen ekran olarak düşünülen cep telefonlarında ise durum daha ilginç. Kullanıcılardan %64’ü akıllı bir cep telefonuna sahipken bunlardan %36’ı telefon için içerik satın almayacağını belirtmiş. Bir diğer ilginç bilgi ise %41’den fazlası mobil sağlayısından içerik satın almayı planlamadığını belirtmiş.

Buradan çıkan sonuç önümüzdeki dönemde kaliteli içerik kullanımında TV cazibesini devam ettirecek. Pay TV haricinde OTT kullanımı için de bunu söylemek doğru. Her ne kadar TV ana gösterim mekanı olsa da farklı cihazlarda istendiği zaman içerik seyredebilme esnekliği markette istenen bir çözüm. İçeriklere erişmek için ise mümkün olduğu kadar basit ama etkili bir kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi gerekli.

Genç nesilde PayTV kullanımının cazibesini arttırabilmek için operatörlerin, OTT ile PayTV’yi merge ederek her platformda her zaman seyredilebilir bir çözüm üretmesi gerekli.

Daha fazla bilgi için dökümanı buradan indirebilirsiniz.

Share.

About Author

Comments are closed.