İngiliz regülasyon kurumu Ofcom’un TV izleme alışkanlıkları üzerine hazırlamış olduğu son raporuna göre TV izleyicilerinin büyük kısmınıın izleme deneyimi esnasında ikincil ekran cihazlarını (PC,smartphone, tablet vb.) sıklıkla kullandığı ve İngiltere’deki her 10 kullanıcıdan 3’ünün de Virgin Media, BSkyB ve BT gibi operatörlerden video on demand içerik tükettiği sonucu ortaya çıkıyor.

Ofcom’un İngiliz izleyici kitlesi üzerinde 2012 sonunda yapmış olduğu araştırmada, TV izleyen her 10 kullanıcıdan 7’sinin aynı anda smartphone’larıyla da ilgilendikleri ve %41’inin de bunu günlük bir alışkanlık haline getirdiği gözlemlenmektedir.Bir diğer veri ise TV izleyicilerinin %44’ünün aynı anda interneti de kullanmaları.

Aynı çalışmada VoD servislerinin kullanımı üzerine yapılan ankette ise katılımcıların %76’sı VoD servislerini lineer TV’de kaçırdıkları bir içeriği izlemede kullandıklarını, %54’ü TV’de o an için izlemek istedikleri bir şey bulamadıklarında kullandıklarını, %46’sı ise içerikleri kendi istedikleri zamanda izlemek istedikleri için VoD servislerini tercih ettiklerini belirtmekteler.

Bu veriler ülkemiz OTT servislerinin kullanımıyla ciddi oranda örtüşmektedir. Ülkemizde VoD servislerinin en popüler kategorileri genelde “Tekrar İzle” adı verilen izleyicilerin TV’de kaçırdıkları içerikleri takip edebildikleri kısımlar olarak gözükmekte.

Sektörde Catch-up TV olarak da adlandırılan Tekrar İzle servislerinin İngiltere’deki kullanımı 2011 yılında %34’lerde, iken bu sayı günümüzde ise %50’lere yaklaşmış  durumda.

Raporun bir diğer ilginç çıktısı ise internet kullanıcılarının %35’inin interneti TV izleme ya da içerik download etme amaçlı kullandıklarını belirtmesi ve hatta daha da ileri giderek toplam araştırmaya katılan kitlenin %36’sının TV içeriklerini geleneksel TV izleme yöntemleri yerine online tüketmeye başladıklarını belirtmeleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca internet üzerinden TV servislerini kullananların %59’unun bunu haftada 3-4 kez yaptıklarını belirtmesi de önemli bir bulgu olarak gözüküyor.

Ülkemizde son dönemde kotasız internet paketlerinin kullanımının oldukça artması, ortalama internet bant genişliklerinin yukarılara çıkması ve tabiki içerik yönünden tatmin edici bir çok önemli OTT servisinin hayatımıza girmiş olması benzer sonuçların ülkemiz için de geçerli olduğunu göstermektedir.

Özellikle mobil internet ve cihazların da penetrasyonunun gittikçe arttığı düşünülürse zamandan ve mekandan bağımsız TV servisleri sunan operatörlerimizin “dilediğin yerde” uygulamaları daha da popüler hale gelecektir.

Share.

About Author

Comments are closed.