Ülkemizde de olduğu gibi Avrupa’da da analog yayınların artık tamamen bitirilip sayısal yayıncılığa geçiş çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Bu süreç, nüfusu nispeten az, coğrafi koşulları elverişli ülkeler için kolay olurken Türkiye gibi ülkelerde sayısal yayına geçiş maliyeti de, operasyonun karmaşıklığı da yüksek oluyor. Tivilogy ekibi olarak sayısal yayıncılığa geçişte, aşağıdaki faktörler dikkate alınarak bir geçiş planı yapılması gerektiğini öngörüyoruz:

  • Yapılan tüm projenin kurumlar için değil, insanlar için olduğu düşünülerek hem kamuoyu bilinçlendirilmeli, hem de mağduriyetin minimumda olması için çalışılmalıdır.
  • ASO (Analogue Switch Off) stratejisi belirlenmeli, bu strateji belirlenirken bölgesel geçişler, şehir bazlı geçişler veya şehir içi verici bazlı geçişlerin planlarının yapılarak halka duyurulması önemlidir. Bölgesel veya daha farklı şekilde fazlandırılmış bir geçiş, sayısal yaın alıcıları talebini de dengeleyecektir.
  • Geçiş sürecinde tüm yayınları aynı anda kapatmak, ilk önce bir kaç kanalı kapatarak 1 hafta sonra diğer kanalları kapatmak gibi farklı yöntemler düşünülmelidir.
  • Türkiye gibi yüksek nüfuslu bir ülkede, geçişin hızlanması için diğer basın yayın organlarında ASO destekleyici yayınlar yapılmasına ağırlık verilmelidir.
  • Geçiş sürecine desteğin arttırılması için sosyal medya, internet aktif olarak kullanılmalı ve sayısal geçiş il eilgili bilgilendirici yazılar yayınlanmalıdır.
Geçiş sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir nokta, geçiş yapılan ülkerlerde, %20-30’luk bir kısım analog yayının sona ereceği haftaya kadar geçişi gerçekleştirmemiştir.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.