Avrupa pazarında şu an 40.4 milyondan fazla Connected TV olduğunu ortaya koyan ve bu rakamın artarak 2016 yılında hanelerde baskın oranda olacağını savunan Avrupa Birliği, Connected TV’ler ile ilgili regülasyon çalışması yapıyor. Yeni yayın metodları üzerinden tüketilen içerikler geleneksel kullanıcı, yayıncı ve internet arasındaki bağ ilişkisini evrime uğratıyor. İşte bu evrimi kurulan komisyon ile araştırmak için ilk adımı atmış oluyor.

Bu anlamda Connected TV ekosistemini regüle etmek üzere hazırladıkları taslak öneri Temmuz ayında oylanacak. Bu oylamada taslak öneri geçerse komisyon resmi olarak bu platform üzerinde yeni bir mevzuat gerekliliğini ortaya koyacak ve bunun nasıl bir formda olacağı tartışılacak. DG Connect Ağustos sonunda bitecek bir halk oylaması yapıyor ve bu oylama sonucunda ortaya çıkacak rapor doğrultusunda bu platformda önemli sonuçlar alınacağı aşikar.

Her ne kadar komisyonun hazırladığı “Green Paper” kendi kendine ortaya çıkarılmış ve ortak denetim yaklaşımı ile masaya konmuş olsada rekabet kuralları, korsana yönelik güçlü uygulamalar ve sınır ötesi servislerde fikri mülkiyet haklarının uyumlu hale getirecek uygulamalar reddedildi. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli sebep olarak Avrupa Birliği’nin nasıl tam olarak uygulanabilir bir yasama yapmaktan ziyade komisyonun mevzuat için öncelikli alanları belirlemek amacında olduğunu düşünüyoruz. Başlıca kamuya yayın yapan televizyon servislerinin korunması ve servis sağlayıcılarının rekabete teşvik edilmesine ek olarak komitenin koruma altına almak istediği alanlar arasında kültürel farklılığa destek ve ırkçılık özelinde önlemler var.

Parlamento’daki oylama 1 Temmuz 2013’de yapılacak ve hiç kuşkusuz komite bu oylamadan ve DG Connect’e yaptırdığı Ağustos ayında bitecek halk araştırmasından etkilenecek.

Share.

About Author

Comments are closed.